© 2017 Mobydo AS

Proudly created with Wix.com

Mobilt Inspeksjonssystem, Android plattform, tilgangsstyrt, offline funksjon (pdf)

Digital produksjon og behandling av  arbeidstillatelser iht. NOG 088, rollestyrt, web basert, smarte agenter for SIMOP og beslutningsstøtte. Risikoagenter (algoritmer) identifiserer og varsler om uønsket eller økt risiko. (pdf)

Web-basert Risikoanalyse / risiko-logg, tilpasset selskapets risikostyringssystem, for kartlegging, samhandling og håndtering av risiko i ditt prosjekt. Brukes bl.a. til brannteknisk kartlegging av bygg og som risikoregister i byggeprosjekter. (pdf)

Tilgangsstyrt samhandling og prosjektstyringsverktøy, oppgavestyring, prioritering og klassifisering, inkludert FDV og HMS håndtering på byggeplass. Konfigureres til selskapets eget styringssystem. Digital overlevering til sluttkunde for videre bruk som vedlikeholdssystem i byggets driftsfase. (pdf)

1 / 2

Please reload