© 2017 Mobydo AS

Proudly created with Wix.com

Web app løsninger

Vi utvikler spesialtilpassede applikasjoner for smarttelefon, både online og offline løsninger. Skalerbare og bygd på en sikker plattform, med krypterte data og tilgangskontroll. For eksempel for sanntidsovervåking av maskiner, samhandling og deling av informasjon mellom team, eller et risikobasert hendelse og avvikssystem.

Dashbord

Ønsker du å få bedre oversikt over eiendeler, tilstand på utstyr eller fremdriften i prosjektene dine. Vi utvikler KPI og/eller kart baserte dashbordløsninger som gir deg bedre risikostyring i din bedrift. Dette kan for eksempel  være et spesialtilpasset barrieresystem for en offshore installasjon eller GPS sporing av utstyr/objekter i digitale kart. 

Styringssystemer, digital beslutningstøtte

Digital beslutningstøtte. For informasjonsdeling og samhandling i sanntid. Vi kan utvikle løsninger for automatisk data innsamling,  analyse og erfaringsoverføring slik at beslutningstakere alltid har tilgang til nødvendig underlag for å ta gode beslutninger.  

Database løsninger

Vi lager skreddersydde databaseløsninger for din bedrift, enten det er for oppgavestyring eller analyse av data eller for deling av informasjon internt eller eksternt. 

1 / 2

Please reload